Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

Środowiskowy Dom Samopomocy „Na Targówku" jest jednostką organizacyjną m. st. Warszawy, która działa na terenie Dzielnicy Targówek  m. st. Warszawy.
Siedziba Domu znajduje się przy ul. Św. Wincentego 85  w Warszawie.

Podstawę prawną działania Domu stanowi:

  • Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jednolity: Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. z 2010r., Nr 238, poz. 1586),
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 Nr 157, poz.1241 z późn.zm.),
  • Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm.),
  • Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009r. (Dz.U. z 2009r., Nr 50, poz. 398),
  • Statut Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” stanowiący załącznik do Uchwały nr XLI/1128/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy „Na Targówku” przy ul. Św.  Wincentego 85 w Warszawie.


Wprowadził BZMW/ext.R.Michalak 2013-03-20
Aktualizujący Tomanek-Bukowska Katarzyna 2014-02-20
Zatwierdzający Tomanek-Bukowska Katarzyna 2014-02-20
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-02-20
Wersja standardowa