Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status prawny

Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" funkcjonuje na podstawie statutu nadanego przez Radę Miasta Stołecznego Warszawy Uchwałą Nr XLI/1128/2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Uchwała Nr XLI/1128/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 sierpnia 2012 r.


Wprowadził BZMW/ext.R.Michalak 2013-03-20
Aktualizujący Tomanek-Bukowska Katarzyna 2014-02-20
Zatwierdzający Tomanek-Bukowska Katarzyna 2014-02-20
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-02-20
Wersja standardowa