Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" realizuje zadanie zlecone przez administrację rządową m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i wynikające z porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.


Wprowadził BZMW/ext.R.Michalak 2013-03-20
Aktualizujący Tomanek-Bukowska Katarzyna 2014-02-20
Zatwierdzający Tomanek-Bukowska Katarzyna 2014-02-20
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2014-02-20
Wersja standardowa