Kanał Wyżej
Kompetencje

Środowiskowy Dom Samopomocy "Na Targówku" realizuje zadanie zlecone przez administrację rządową m.st. Warszawie, określone w ustawie o pomocy społecznej i wynikające z porozumienia zawartego z Wojewodą Mazowieckim - prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa